Ik zoek een basisschool

In ons Kindcentrum wordt voor alle kinderen van 0-13 jaar de basis gelegd voor een toekomst als vindingrijke, actieve en betrokken mensen, waarbij ze eigenaar zijn van hun ontwikkeling en samen spelen en leren. 

Onze visie komt tot uiting in 7 kernwaarden: Uniciteit, eigenaarschap, verantwoordelijkheid, samenwerken, verbinding, respect en veiligheid. Dit zijn onze drijfveren, hier staan we voor. Deze waarden dragen wij dagelijks uit binnen ons Kindcentrum en zijn voor ons handvatten om vorm te geven aan opvang en onderwijs. 

Ons kindcentrum beschikt over een modern gebouw dat 8 jaar geleden compleet vernieuwd en uitgebreid is. Het gebouw ligt in een rustige omgeving en heeft voor de jongere kinderen een veilig en omheind plein. Naast de school bevindt zich het Joop den Uylplantsoen. Hier zijn voldoende speelmogelijkheden voor de oudere kinderen. 

De meeste kinderen wonen in de wijk Marsdijk. Ook voor de leerlingen uit de wijk Peelo is ons kindcentrum goed bereikbaar via fietspaden en fietstunnels.  

Iedere dag wordt ons kindcentrum bezocht door ongeveer 400 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. Daarnaast is de kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang iedere dag geopend.