Overige documenten

Op kindcentrum de Borg staan we voor goed onderwijs en we willen daarover ook graag verantwoording afleggen. Dit doen we aan de Raad van Toezicht van CKC Drenthe, het College van Bestuur van CKC Drenthe, aan de Inspectie van het Onderwijs, aan de Borgraad én aan de ouders. Daarom hebben we een aantal van deze documenten opgenomen op onze website. U vindt ze in het rijtje hieronder. Ook andere informatieve documenten vindt u hieronder.

Schoolplan 2019-2023
Aanmelding, toelating en weigering
Time-out, schorsing en verwijdering