PBS

Als kinderen zich veilig voelen binnen ons kindcentrum komen ze beter tot leren, ontwikkeling en (goede) prestaties. De Borg wil een veilige omgeving voor de kinderen zijn. 

Goed gedrag kun je leren 

Binnen ons kindcentrum werken we met PBS (Positive Bahavior Support). We hebben duidelijke gedragsverwachtingen omschreven en deze worden bewust aangeleerd. PBS is gebaseerd op het benoemen en belonen van positief gedrag. We zetten het compliment extra kracht bij, door het uitdelen van smileys. Als groep wordt gespaard voor groepsbeloningen. Dit vergroot de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het doel van PBS is om een sociale omgeving te scheppen waarin leerlingen optimaal kunnen profiteren van het geboden aanbod. 

De kernwaarden 

Op de Borg werken we vanuit een visie bestaande uit 7 kernwaarden. de PBS-kernwaarden: veiligheid, respect en verantwoordelijkheid zijn hier aan gelinkt. 

Het gehele systeem van PBS wordt begeleid en gecoördineerd door het PBS-team van onze school. De coördinator van het PBS-team is, naast het coördineren van het gehele PBS-proces, verantwoordelijk voor het coördineren van de uitvoering en borging van het pestpreventieplan.