PBS

Als kinderen zich veilig voelen binnen ons kindcentrum komen ze beter tot leren, ontwikkeling en (goede) prestaties. De Borg wil een veilige omgeving voor de kinderen zijn. 

Goed gedrag kun je leren 

Binnen ons kindcentrum werken we met PBS (Positive Behavior Support). We hebben duidelijke gedragsverwachtingen omschreven en deze worden bewust aangeleerd. PBS is gebaseerd op het benoemen en belonen van positief gedrag. We zetten het compliment extra kracht bij, door het uitdelen van smileys. Als groep wordt gespaard voor groepsbeloningen. Dit vergroot de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het doel van PBS is om een sociale omgeving te scheppen waarin leerlingen optimaal kunnen profiteren van het geboden aanbod. 

De kernwaarden 

Op de Borg werken we vanuit een visie bestaande uit drie kernwaarden. De PBS-kernwaarden: veiligheid, respect en verantwoordelijkheid zijn hier aan gelinkt.