Verlof aanvragen

Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor kunt het verlofformulier invullen via de Social Schools app. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen.