Identiteit

De Borg is een christelijk kindcentrum, die deel uitmaakt van de Christelijke Kindcentra Drenthe. Op de Borg zitten leerlingen van verschillende christelijke kerkgenootschappen. Ook niet- en andersgelovigen maken deel uit van de leerlingenpopulatie. Anders gelovigen worden gerespecteerd en er is ruimte en aandacht voor hun beleving. 

Op de Borg gaan we uit van de christelijke waarden en normen.  Samen met de leerlingen proberen we te ontdekken wat de verhalen uit de bijbel ons te zeggen hebben met betrekking tot ons leven vandaag de dag. 

In de groepen vertellen we wekelijks de verhalen uit de Bijbel, aangevuld met liedjes en gebed. 

Elk jaar vieren wij gezamenlijk met de kinderen het kerst- en het paasfeest. Tijdens deze vieringen hebben de kinderen zelf een grote inbreng. We willen respecteren dat iedereen (volwassenen en kinderen) zijn geloof individueel mag beleven. Daarnaast kijken we met respect naar andere godsdiensten. 

De naam van onze school heeft ook te maken met onze levensbeschouwelijke identiteit. De naam -Borg- betekent een veilige plek waar alle kinderen zich in een respectvolle en veilige omgeving mogen ontwikkelen. 

Wij gaan er van uit, dat  ouder(s) achter de keuze staan voor het volgen van christelijk onderwijs en alle activiteiten die daarmee samenhangen. Op het aanmeldingsformulier wordt aan de ouders gevraagd met deze identiteitsgerichte activiteiten in te stemmen en deze te ondersteunen.