Ziekmelden

Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan kunt u dit melden via de Sociaal Schools app voor aanvang van de lessen. Als een kind binnen een half uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.

Het afmelden voor de kinderopvang gaat via de app van kidskonnect.