Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders, aangevuld met een leerkracht. De ouderraad beheert de gelden die binnenkomen zoals vrijwillige bijdragen van ouders en de financiële bijdragen voor de schoolreisjes en kamp van groep 8. De ouderraad fungeert als klankbord en ondersteunt de leerkrachten bij de organisatie van allerlei activiteiten, zoals Kerst, Sinterklaas, koningsspelen etc.

Indien u een vraag heeft of meer wilt weten over de OR kunt u contact opnemen met de OR-leden. U kunt hiervoor een mail sturen naar het gemeenschappelijke e-mail adres: or.deborg@ckcdrenthe.nl