Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, arbeidsomstandigheden, leerplannen en zorgplannen, veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. De MR van de Borg bestaat uit vier leerkrachten (personeelsgeleding) en vier ouders (oudergeleding). Iedere ouder of ieder personeelslid kan contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school betreffen. De MR is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden.

Indien u een vraag heeft of meer wilt weten over de MR kunt u contact opnemen met de MR leden. U kunt hiervoor een mail sturen naar het gemeenschappelijke e-mail adres: mr.deborg@ckcdrenthe.nl