Mijn kind is leerling

Via dit gedeelte van de website kunt u de belangrijkste informatie van het huidige schooljaar vinden. In de submenu's hebben we de meeste informatie voor u verzameld. 

Ziek melden

Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan horen we dit graag via Social Schools vóór aanvang van de lessen. Als een kind binnen een half uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.

Verlof

Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand verlof aanvragen via Social Schools. De directie zal uw aanvraag beoordelen en een reactie sturen. Zonder toestemming van de directie en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen.