Over de Borg

Toen de wijk Marsdijk ontstond, werden er al snel plannen gemaakt om scholen te stichten in de wijk. Eerst werd er een school voor openbaar basisonderwijs gesticht en in augustus 1987 startte er een school voor christelijk basisonderwijs. Een echt schoolgebouw was er nog niet. Op 19 juni 1989 werd het schoolgebouw voor christelijk basisonderwijs officieel geopend en kreeg het de naam:  

de Borg 

Enkele betekenissen die bij deze naam passen: 

  • Barg: overdekte, open bergplaats voor hooi. Passend bij de straatnamen in de wijk: Dusselheugte, Baanderheugte, Wiemelheugte en Deelheugte. 

  • Burcht: een sterk kasteel, toevluchtsoord, een veilige plaats, een plaats die zekerheid biedt. Zoals een school een veilige plek voor de kinderen is, mag iedereen zich geborgen weten. 

  • Christus is onze borg, onze middelaar en beschermer. 

  • Een vaste burcht is onze God. 

  • Een borg is tevens een eind touw of ketting, dienende om het  loswerken, uitschieten of verliezen van enig deel te beletten; alle kinderen/leerkrachten/ouders mogen een wezenlijk deel van een geheel zijn. 

  • Borgen: acht geven op. 

Ons kindcentrum beschikt over een modern gebouw dat in 2012 compleet vernieuwd en uitgebreid is. Het gebouw ligt in een rustige omgeving en heeft voor de jongere kinderen een veilig en omheind plein. Naast de school bevindt zich het Joop den Uylplantsoen. Hier zijn voldoende speelmogelijkheden voor de oudere kinderen.

De meeste kinderen wonen in de wijk Marsdijk. Ook voor de leerlingen uit de wijk Peelo is ons kindcentrum goed bereikbaar via fietspaden en fietstunnels. 

Iedere dag wordt ons kindcentrum bezocht door ongeveer 400 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. Daarnaast is de kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang iedere dag geopend.